Make your own free website on Tripod.com


ความเป็นมา : [Back to Top]
Mazingaizer ตัวนี้ไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าอยู่ในตระกูล Mazinger แน่นอน คนที่ออกแบบก็ยังเป็นนายนางาอิโก
คนเดิมครับ แต่ว่า จุดกำเนิดของ Mazingaizer ตัวนี้มาจากเกมส์ซุปเปอร์โรบอทไทเซน ภาคF ไม่ได้มาจาก
การ์ตูนเหมือนรุ่นก่อนๆครับ แต่ด้วยความดังแบบฉุดไม่อยู่ ในราวๆปี2000 ก็ได้มีการนำมาสร้างเป็น OVA
จนได้ครับ

เนื่อเรื่อง : [Back to Top]
ไม่รู้จริงๆครับ เกมส์ก็ไม่ได้เล่น OVA ก็ไม่ได้ดูครับ -เหอ เหอ - ไงก็ชมภาพจาก OVA ไปก่อนนะครับ